Archiwum

ANDRZEJ KOWOL

Andrzej KowolWieloletni członek Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, organizator imprez i plenerów fotograficznych, a także społecznik i miłośnik psów. Jest również współzałożycielem i prezesem Klubu Fotograficznego „Start”, działającego przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Od 2012 roku przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej przy tym samym Oddziale PTTK.

Pozostali członkowie CTF >>