Archiwum

JANUSZ JOSIEK

Janusz JosiekPasjonat fotografii czarno-białej, opartej na tradycyjnej ciemni i technice analogowej. Urodził się w Cieszynie (1965) i tam zdobył wykształcenie pedagogiczne. W wieku 13 lat otrzymał pierwszy aparat fotograficzny i od tego czasu fotografowanie pochłaniało go coraz bardziej. Pod koniec lat 90-tych wyjechał z rodzinnego Cieszyna. Obecnie mieszka, pracuje i rozwija swoje artystyczne pasje w Niemczech.

Od 1987 roku jest członkiem Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Nieprzerwanie do dziś aktywnie uczestniczy w niemal wszystkich działaniach i pracach towarzystwa. Przez ponad 10 lat współpracował z Deutsche Verband Für Fotografie (DVF). Wielokrotnie zdobywał wyróżnienia, prezentując swoje prace w niezliczonej ilości wystaw i ekspozycji organizowanych przez DVF. Laureat konkursów fotograficznych w Polsce i Niemczech. Autor kilku wystaw indywidualnych prezentujących urok i piękno rodzinnego miasta i ziemi cieszyńskiej oraz niezwykłych po industrialnych krajobrazów Zagłębia Ruhry.

Organizator i współtwórca wystaw prezentujących artystyczny dorobek polskich i niemieckich fotografików, jakie odbywały się w Polsce i Niemczech w latach 1995 – 2005. Swoje czarno-białe fotografie wielokrotnie prezentował na łamach klubowej i polonijnej prasy. Wyróżniony za swoją działalność, otrzymał w 2010 roku medal 1200-lecia Miasta Cieszyna.

Mimo że fotografia na skutek postępu technicznego staje się coraz bardziej „nowoczesna“, pozostał wierny fotografii „tradycyjnej“, tworząc obrazy, których artystyczne walory oparte zostały na stosowaniu całej palety chemicznych procesów – „magia ciemni“ fascynuje go bowiem od zawsze.

KONTAKT:
www.januszjosiek.netgaleria.eu

__________________________________________________________

Pozostali członkowie CTF >>