Archiwum

JOLANTA KUBICA

Jolanta KubicaUrodzona w Katowicach, od wielu lat związana z Cieszynem. Ukończyła studia pedagogiczno-artystyczne w Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni prof. Norberta Witka.

W roku 2014 przyjęta do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców jako członek rzeczywisty (AFRP) z nadanym tytułem zawodowym artysty fotografika – numer legitymacji 376.

Od 2001 aktywnie uczestniczyła w życiu Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego; w latach 2003-2006 była organizatorem i koordynatorem Galerii CTF w księgarni Piastowskiej w Cieszynie, a w latach 2007- 2013 pełniła funkcję prezesa zarządu. Podczas jej kadencji zostały odbudowane struktury CTF i doprowadzony do ładu stan prawno-organizacyjny (m.in. nowelizacja statutu, opracowanie Regulaminu przyjęć do CTF, przywrócenie składek i legitymacji członkowskich, powołanie pierwszych Członków Honorowych CTF i in.). Dzięki jej staraniom w 2012 roku utworzona została Galeria CTF w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W roku 2010 za swą działalność została wyróżniona Medalem 1200-lecia Miasta Cieszyna. Od XII 2014 Członek Honorowy CTF.

Charakterystyczną cechą jej twórczości są przeciwstawne nurty zainteresowań: z jednej strony cykl „Prosto z kliszy” (PzK), czyli fotografie bez ingerencji programu komputerowego, a z drugiej – fotografia przetworzona za pomocą różnych programów graficznych, często mająca wyraźne cechy dekoracyjności, magii czy abstrakcji. Równocześnie nadal jest wierna swojej pierwszej fascynacji fotograficznej, czyli szeroko pojętej fotografii pejzażu. Aparat cyfrowy daje jej z kolei możliwość zgłębiania tajników portretowania, które uwielbia od dzieciństwa. Lubi prowadzić swoisty dialog z odbiorcą, nie stroniąc od żartów fotograficznych, a nawet pewnych form prowokacji.

Pracuje zazwyczaj w równoległych, krótkich cyklach, często przeskakując ze skrajności w skrajność. Jej mozaikowa – na pierwszy rzut oka – twórczość dobrze odzwierciedla wielość jej aktywności i zakresów działań zarówno w życiu zawodowym, jak prywatnym i społecznym.

Ma na swym koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m.in. w Cieszynie, Katowicach, Rużomberku, Bardejowie i Rożniawie na Słowacji. Jej wystawa „REALNE-NIE-REALNE” odbyła w 2006 roku tournee po wielu miastach Republiki Czeskiej. Nagradzana i wyróżniana w krajowych konkursach i międzynarodowych salonach fotografii FIAP.

Fotografie jej autorstwa znaleźć można w różnych okolicznościowych publikacjach i kalendarzach, a także w zasobach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, w zbiorach prywatnych i in.

Od grudnia 2014 roku jest członkiem honorowym CTF-u.

KONTAKT:
tel. +48 7957 211 54
www.jolantakubica.netgaleria.pl

__________________________________________________________

GALERIA ZDJĘĆ:

__________________________________________________________

Pozostali członkowie CTF >>