Archiwum

ŚP. TADEUSZ SZAFARCZYK

Tadeusz SzafarczykUrodził się w roku 1921 i mieszkał w Cieszynie. Fotografią zainteresował się w latach 1938-39, będąc uczniem gimnazjum w Krakowie. Po wojnie, w roku 1957, staje się współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – Oddział Cieszyn, które w roku 1961 zostaje przemianowane na Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne.

Przez całe swoje życie był związany z działalnością Towarzystwa, zarówno jako aktywny fotograf, jak i współorganizator działalności Towarzystwa. W latach 1969 – 1981 pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa CTF-u. Szczególnie cennym aspektem działalności Tadeusza jest inspiracja stałej, trwającej do dnia dzisiejszego, współpracy z polskimi fotografikami na Zaolziu, czego rezultatem są liczne wspólne plenery, wystawy i inne przedsięwzięcia fotograficzne.

Był również współzałożycielem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Art. Foto” z siedzibą w Bolesławcu. W uznaniu zasług dla naszego regionu jego postać i działalność została opisana w wydawnictwie „Sylwetki Twórców i Popularyzatorów Kultury i Sztuki Województwa Bielskiego”. Cechą szczególną działalności Tadeusza Szafarczyka jest umiejętne połączenie działań fotograficznych z umiłowaniem ojczystego krajobrazu. W roku 1972 został instruktorem Fotografii Krajoznawczej. Została mu przyznana Złota Odznaka Fotografa Krajoznawcy, a w roku 1989 otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK. Środowisko turystów-krajoznawców bardzo wysoko oceniało jego działalność i doświadczenie w dziedzinie fotografii krajoznawczej. W roku 1999 został uhonorowany dyplomem z okazji X lecia Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.

Dorobek fotograficzny Tadeusza Szafarczyka jest imponujący. Wystarczy wspomnieć, że wziął on udział w ponad 100 krajowych i zagranicznych wystawach i konkursach, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Jego zdjęcia znajdują się w archiwach muzealnych oraz zostały wykorzystane w szeregu wydawnictwach i czasopismach. Jest autorem kilkunastu indywidualnych wystaw krajowych i zagranicznych. Zmarł 27 lipca 2007 roku.

„Ten imponujący dorobek należy uzupełnić jeszcze jednym, istotnym , być może najważniejszym elementem: Tadeusz Szafarczyk przez cały czas swej działalności na niwie naszych towarzystw był przede wszystkim naszym przyjacielem. Przyjacielem, dla którego towarzystwo było treścią życia. Dzielił się z nami naszymi doświadczeniami, cieszył się z sukcesów, inspirował do działania. I tak naprawdę to Tadeusz nigdzie nie odszedł, pozostanie z nami On i Jego Fotografie.”

Jerzy Pustelnik

__________________________________________________________

Pozostali członkowie CTF >>