Archiwum

WALNE ZEBRANIE CTF

Walne Zebranie Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego odbędzie się
22 czerwca o 18:00 w naszej siedzibie. COK Dom Narodowy – wejście od ul. Matejki. W tym roku odbywają się wybory do Zarządu CTF. Zapraszamy wszystkich członków.

Poniżej prezentujemy przewidywany plan obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2020/2021,
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4. Dyskusja i wnioski dotyczące sprawozdań,
5. Głosowanie w sprawie przyjęć sprawozdań,
6. Przedstawienie kandydatów do nowego zarządu,
7. Głosowanie składu nowego Zarządu,
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
7. Zakończenie zebrania.