I miejsce - Krzysztof Woźniak
I miejsce - Krzysztof Woźniak
II miejsce - Jan Gach
II miejsce - Jan Gach
III miejsce - Jerzy Chachlowski
III miejsce - Jerzy Chachlowski
III miejsce - Jerzy Chachlowski
III miejsce - Jerzy Chachlowski
III miejsce - Jerzy Pustelnik
III miejsce - Jerzy Pustelnik
Back to Top